Bobby V - V Day

Download Mixtape Bobby V - V Day DJ Smallz

Tracklist:
01. Bobby V - V Day Intro (Feat. Dj Smallz) (0:56)  
02. Bobby V - One Dose (3:55)  
03. Bobby V - Make You Say Ooh (Remix) (Feat. Keith Sweat) (3:32)  
04. Bobby V - On It (3:25)  
05. Bobby V - Hush (3:02)  
06. Bobby V - Put It Down (3:41)  
07. Bobby V - Night & Day (3:37)  
08. Bobby V - Hammertime (Bonus) (4:00)  
09. Bobby V - 3 AM (Bonus) (3:51)  
10. Bobby V - Cum Baby (Bonus) (3:23)  
11. Bobby V - V5 Outro (0:37)

Download

BayFiles Download Link

Follow @RapGodFathers for updates.